AFTALE / SAMARBEJDE

I ethvert samarbejde med en kunde vil jeg lægge op til, at vi indgår kontrakt om vores samarbejde. Den kan rekvireres ved at skrive til mig på email.